Medlemskap

Medlemskap kostar 100 kr per år. Samma pris för familj.

Om du önskar bli medlem eller har frågor om medlemskapet,

vänd dig till någon i styrelsen eller kontakta oss via mail: info@orebroardennerklubb.se

Betalning via Bankgiro: 293-3158 - ange namn och adress vid inbetalningen samt vilket medlemsår medlemsskapet gäller.

Medlemskap

Välkommen att teckna medlemskap i Örebro Läns Ardennerklubb

 

 

 

Medlemskap i Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen

 

Medlemsavgiften är 250:-/år.

I avgiften ingår stambok samt tidningen ArdennerNytt,

som kommer ut tre gånger per år.

Medlemsavgiften på 250 kr sätts in plusgiro: 95 58-8 ange fullständigt namn samt adress. Eller kontakta Kjell Brinkby,mobil. tel. 0730-978527.